שיקום לאחר תאונות

שיקום לאחר ניתוחים שברים כאב פציעות ספורט וחבלות.

בשיטת CRT מטפלים ביעילות בשיקום לאחר ניתוחים שברים כאב פציעות ספורט וחבלות.

כתוצאה מן הידע המדעי הקיים כיום, מחלה מתפרשת באופן בלעדי כתוצאה של תהליכים ביולוגים מולקולרים. מולקולות העוברות שינויים כמותיים ואיכותיים מסוימים, גורמות לכשל בתפקוד התא (יחידת הבניין הבסיסית של  האיבר). כשל זה גורם לליקוי בתפקוד האיבר ולבסוף למחלה של האורגניזם כולו.

הידע הקיים בתחום הפיזיקה משולב במידה מועטה בלבד בתיאוריה ובפרקטיקה הרפואית של ימינו. מאז אינשטיין, דה-ברולי, שרדינגר ואייזנברג, ניתן לתאר כל חומר כחלקיקים וגלים טעונים.
באמצע שנות השבעים, הביופיזיקאי פ.א.פופ הצליח להוכיח בסדרת ניסויים כי ה- DNA של תאים חיים פולט פוטונים (קוונטים של אור) המשמשים להעברת מידע בין התאים. (פוטונים אלו מכונים ביו-פוטונים).
מידע ביולוגי מועבר במערכת הגוף לא רק בדרכים כימיות (באמצעות חיישנים עצביים, הורמונים, יונים וכו’), אלא גם באופן פיזיקלי ע"י תנודות (אוסילציות) אלקטרומגנטיות ותדירויות. תפקיד התנודות הללו הוא לגרום לתפעול (אקטיבציה) או לדיכוי תהליכים ביוכימיים, לבניית מבנים ביולוגים וכו’.
 המצאתו של סאחטלבן
במהלך25 השנים האחרונות, פיתח Jens Sachtleben שיטה המהווה פריצת דרך עולמית שבעזרתה ניתן, לראשונה, להשפיע על תהליכים מטבולים בתאיהם של בני אדם ובע"ח. פיתוחיו מתבססים על מחקרים אמפיריים ועל ידע מדעי קיים הוא נתן לשיטתו את השם "Cell Information Therapy" (טיפול בעזרת אינפורמציית התא), ובראשי תיבות – CIT. יישומה בשטח של שיטת טיפול ישירה ומכוונת זו, הינה באמצעות שליטה באימפולסים של ה- DNA והחייאתה הבלתי תלויה של המערכת המטבולית.ישום השיטה הושג לראשונה בשנת 1993 ע"י המכשיר Auralon C®. למיטב ידיעתנו, מכשירי Sachtleben הם המכשירים היחידים הקיימים כיום בעולם המסוגלים לבצע טיפול כזה.
כיצד עובד ה- CRT?
תהליך ה- CRT מתבסס על שליטה באימפולסים המשתחררים מן ה- DNA, ואשר אחראיים לתהליכים המטבוליים הבסיסיים בתאיו ובאיבריו של כל יצור חי. אימפולסים חלשים מדי, שגויים או מוגברים מדי, גורמים להופעת סימפטומים (מחלות מטבוליות). כלומר, חריגויות שהגוף אינו מסוגל  לאזן אותן.
מכשירי Sachtleben מסוגלים לעורר את השליטה באימפולסים המשתחררים מן ה- DNA כך שנוצר מצב תפקוד נורמאלי וכתוצאה מכך התאים מוכוונים לתפקד בצורה נכונה. אימפולסים חדים מופקים דרך שדות מגנטיים אשר, בתורם, מעבירים את האינפורמציה המיוצרת ע"י המכשיר.  האימפולסים החדים הללו משוגרים במקצבים ספציפיים, הנבדלים זה מזה בתדירויות שלהם כתלות באובייקט המטופל. פוטונים הנפלטים באופן זה גורמים לגל של אימפולסיי בקרה בגרעין התא. המקטעים התקינים מתעלמים ממידע זה, על אף שהם מעבירים אותו הלאה. באופן זה, מובטח כי האיזון נעשה אך ורק בקבוצת התאים המגורה, היכן שקיים גרעון באינפורמציה. המידע מועבר (בצורת פוטונים) אקוויוולנטי לשפת ה- DNA של התא. ה- DNA מגיב לאיתותים חיצוניים רק כאשר הוא מסוגל לפענח אותם. השדות הנפלטים נמצאים בתחום בו ה- DNA מסוגל לזהות ולפענח אותם. העצמה שלהם היא כה חלשה שפוטנציאל התא ושאר מערכות האורגניזם כמעט ואינן מושפעות.
שימוש במאפיינים טבעיים של  תדרים פיזיולוגיים ומבוססים קלינית, מתבצע בסיוע תהליך אשר נקרא "השתלת יונים". יונים של האלמנטים הנותרים בתא יוזרקו אל תוך גרעין התא באמצעות מאיץ מתח חשמלי. לכן הברזל בתא מתנהג כחפץ ממוגנט.  Sachtleben פיתח מכשיר המיישם שיטה זו של שינוי כפוי באזור תפקודי מסוים, ע"י שינוי המבנה היוני,  וכך מופקת התהודה (רזוננס) הרצויה. בסופו של תהודות אלו נוצרות ע"י שימוש בסליל ובמדחס קראמי.
 עקרונות ביופיזיקלים
בכל שנייה מתרחשים בתא 30,000-100,000 תהליכים מטבולים. לתהליכים אלה תפקיד בשמירה על קיום התא, ובנוסף הם אחראים על משימות ספציפיות (חיישנים, אנזימים, הורמונים וכו’). תהליכים מטבוליים אלה מושפעים מגורמים שונים כגון כמויות, מעגלים והרכבים. הם אינם תוצרים אקראיים וקיומם מתאפשר באופן ספציפי ע"י ה- DNA באמצעות הפוטונים.
עצמת הביו-פוטונים הללו נמצאת בטווח הספקטרום האופטי (nm200-nm800) ונעה בין מספר פוטונים בודדים לשנייה לסנטימטר מרובע למספר מאות. ביו-פוטונים אלו, על אף עצמתם הנמוכה, משפעלים באופן חשמלי את הביו-מולקולות וגורמים להן לעבור ריאקציות ביוכימיות. הפוטונים משיגים מידע חיוני, כגון השליטה על ריאקטיביות ביוכימית, פוטנציאל הממבראנה, החסינות לגירויים, הגידול בוויסות, מקצבים ביולוגיים וכו’.
הדרישה המקדימה לכל אלה היא כי ביצירת התא יצור ה- DNA שדות קוהרנטיים (עקביים) של גלים. אם השדות הקוהרנטיים הללו לא קיימים או לא מפותחים במידה מספקת קיימת האפשרות של גירוי חיצוני שלהם.  זה מושג באמצעות מכשור ה- CRT ע"י שליחת אימפולסים חדים, התדירויות הנוצרות בתגובה להם והאנרגיה. האימפולסים החדים הללו מביאים את השרירים המיניאטוריים של הכרומוזומים (mikrotubuli) לשחרר פוטונים וכך מתפתחים השדות הקוהרנטיים. הקוהרנטיות היא בעצם היכולת להתערב.דבר שדורש מהפוטונים ליצר שדה אלקטרומגנטי, כאשר השדה משתרע ממקורות שונים של פוטונים במרחב, המחזקים ומחלישים אחד את השני באופן הדדי. השדה הגלי הזה מתפתח ברגע שמגיע אימפולס בקרה מתאים. הפרעות, אשר המערכת מסווגת ככאוטיות, עוברות כמעט כאילו ולא היו קיימות. כתוצאה מכך, ריאקציה מתרחשת אך ורק במקרה שאימפולסי הבקרה נוצרים בצורה הנכונה, אחרת הטיפול לא יגרום לכל שינוי במערכת. לכן, תופעות לוואי שליליות שהופיעו בטיפול בשיטות אחרות לא נצפו בטיפול ב- CRT עד כה.
קבלת הפוטונים המתאימים במקום ובזמן הנכונים מאפשרת את הריאקטיביות, היוצרת וויסות ובמקרה שמעורבים מספר תאים בתהליך, מתאפשרת גם תקשורת ביניהם. מכאן בא שמו של התהליך: טיפול בעזרת אינפורמציית התא.
עקרון העבודה של ה- CRT מתבסס על חילופי אנרגיה של צמתי שרשרת ה- DNA. מעבר האנרגיה מתרחש בשלוש צמתים אשר בהן אין איזון יציב. מעבר אנרגטי זה מתרחש ע"י הפוטונים המוזכרים לעיל. פוטונים אלו מחוללים שינוי אנרגטי כמותי זמני המעורר את בניית המולקולות ואת התהליכים המטבוליים. פליטת אימפולסים במידה גדולה או קטנה מדי ע"י ה- DNA גורמת לכשל בריאקציות המתרחשות בתא וכתוצאה מכך גם באורגניזם כולו.
תחומי הטיפול
רוב התוצאות המיידיות והנראות לעין הושגו בעזרת יישומים שעסקו בבעיות עור (אקוטיות וכרוניות), סחוס, מחלות בצינוריות ובלוטות מסוימות.  באופן כללי, הודות לטבעה של שיטת הטיפול, הושגו תוצאות מרשימות בטווח היישומים הרחב שהוזכר לעיל. משתמשים מדווחים על הצלחת הטיפולים בתחומי הרפואה הכללית, האורטופדיה, הדרמטולוגיה