הסבר שיטת CTR

  1. חילוף חומרים וחילוף פוטונים בין התאים היחידים של הגוף דואגים לתפקוד האיברים ובכך לתפקוד הגוף. (מוכח ע"י המדען לפיזיקה גורוויטש ואחרים)
  1. [המושגים באיור בכיוון השעון, משעה 12 והלאה] – דופן התא; גרעין התא; תוצרי חילוף חומרים. בכל תא נוצרים תוצרים שונים של חילוף חומרים, והצירוף שלהם מאפשר את הישרדותו של היצור החי.
  1. תהליך חילוף החומרים דופן התא; גרעין התא; תוצרי חילוף חומרי "מוכנים" דרך דופן התא החדיר חלקית מגיעים חומרי התזונה לתוך התא ותוצרי חילוף החומרים ה"מוכנים" / מולקולות כמו למשל אנזימים, הורמונים וכו’ מגיעים למחזור הדם.
  2. אימפולסים מכוונים / בניית מולקולות גרעין התא; אימפולסים מכוונים בכדי שיוצרו תוצרי חילוף חומרים מאטומי חומרי המזון, צריכות להיווצר מולקולות. זה קורה באמצעות אימפולס מכוון / חילוף אנרגיה מגרעין התא.
  1. אימפולס מכוון / ביופוטונים אימפולס האנרגיה שמניע את אטומי חומרי המזון ליצירת מולקולות נגרם באקסיפלקסים – נקודות הקשר של ה-DNA – בצורה של חילוף אנרגיה או בצורת ביופוטונים.
  1. הפרעה לאימפולסים מכוונים הפרעה לאימפולסים המכוונים יכולה לגרום להפחתה ביצירת מולקולות, וכמו כן להפרעה בתהליך שאיבת ה- Na / Ka. תהליך חילוף החומרים נפגע.
  1. הפרעת בתהליך חילוף החומרים  והתקשורת  האלקטרו-מגנטית המביא לידי המחלה
  1. התחדשות התא באמצעות מכשיר CRT.

 CRT Technology

Cell Information Therapy developed by Sachtleben  has a regulative impact on the metabolic processes in body cells. The CIT technology assumedly triggers controlling impulses in the cell nucleus (-> DNA) which are responsible for biochemical reactions to occur. CRT instruments emit ultra-weak electromagnetic signals. The treatment with the  instrument is painless and non-invasive. Side effects are not known. Sachtleben instruments have been used by therapists since 1994. The instruments and the producer are registered and certified according to the european laws for medical products.

Additional background information:

Physics vs. Chemistry. Until the eighties of the last century it was proven, that biological information within cell systems was transferred not only “chemically” (e.g. via messengers, hormones, etc.) but also “physically” via electro-magnetic waves. Information of this nature activates or hinders biochemical processes. So far, this know-how has not been used in a therapeutical sense.

Technical development. Intrigued by his studies of physics and various scientists Jens Sachtleben began to explore the subject of intercellular communication some 15 years ago. Sachtleben’s innovation is based on the simple idea to artificially influence cell signals in case they have not or not completely been generated by the body, utilizing ultra-weak energies. Based on his conclusions and available scientific knowledge he developed a technology to generate signals, which can be described with the attributes frequency (e.g. from 7,8 Hz up to light-quant type frequencies), magnetic induction (approx. 150 Picotesla/s), interval and specific signal modulation.

Assumed principle. CIT generated ultra weak electromagnetic signals assumedly trigger certain controlling impulses emitted from the DNA which enable biomolecules to react, having a direct impact on the metabolic processes. The working principle of CRT is based upon the energy exchange – some scientists use the term biophotons – of certain molecul structures which form the junctions of the DNA chain.These photons, in spite of their low intensity, activate the electronic state of the biomolecules and enable them to biochemical reactions. The metabolic processes on the one hand preserve the existence of the cell and on the other hand are responsible for specific tasks (-> messengers, enzymes, hormones, etc.). Insufficient, false or excess impulses lead to false reactions within the metabolism. Eventually, the body is no longer in the position to sufficiently compensate these imbalances.

Science. After longlasting empiricism the scientific processing of CRT phenomena began in 2004. Positive treatment results in the area of wound healing achieved with the new SOMAGEN instruments triggered in vitro experiments. In a benchmark experiment primary fibroblasts in a standardized scrape wound model showed an increased time-to-closure and an accelerated proliferation rate. Thus the scientific workup of CIT was initiated. Aside from confirmation the insights from these experiments led to further questions. What mechanisms are concretely addressed? What biochemical pathways are involved? etc. Certainly, more questions than answers remain.

Naming. To have the suitable photons at the right place and the right time enables firstly the reactivity, which in turn means regulation and in the event of a number of cells being involved in this process, also communication. That is where the name of the procedure comes from: Cell Information Therapy.

Benefit u0026amp; Propagation. The benefit of CIT can be recognized by looking at the feedback from numerous users. Hence, we try to make the access to and